Դեղերի օգտագործման անվտանգության և արդյունավետության վերահսկման ապահովման նպատակով ձեռնարկությունում ստեղծվել և գործում է դեղազգոնության համակարգ, որի գլխավոր առաջադրանքն է  ընկերության արտադրած դեղորայքի օգտագործման հետ կապված կողմնակի ռեակցիաների,  անբարենպաստ ազդեցությունների և այլ խնդիրների բացահայտումը, գնահատումը և ժամանակին կանխումը, ինչպես նաև իրավասու պետական կազմակերպություններին տեղեկատվության տրամադրումը:


Դեղերի կողմնակի ազդեցությունների մոնիտորինգի նպատակով միջազգային պահանջներին և  հանձնարարականներին համապատասխան մշակված է «հաղորդագրության քարտ» հատուկ ձևը՝ կողմնակի ազդեցությունների գրանցման համար:

Ծայրահեղ դեպքերում դեղի կողմնակի ազդեցության մասին կարելի է հաղորդել Թեժ գծով:

Թեժ գիծ.
Էլ.փոստ.     a.bazeyan@liqvor.com

Հեռ.                  (+ 37493) 47 74 68

                            (+ 37494) 66 06 17

                            (+ 37460) 37 88 11