2018թ.-ի հոկտեմբերի 30-ին ԵԱՏՄ խորհրդը պարգևատրեց «Լիկվոր» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն և ՀԱԳՄ
խորհրդի անդամ Սերգեյ Մաթևոսյանին «ԵԱՏՄ շուկայում ներդրման, զարգացման և հայրենական
դեղագործների շահերի պաշտպանության համար» մեդալով: