Բրիմօպտիկ

(բրիմոնիդին, թիմոլոլ)
աչքի կաթիլներ 2 մգ/մլ/5 մգ/մլ

Համակցված հակագլաուկոմային դեղամիջոց: Հիպոտենզիվ ​​ազդեցության հետ մեկտեղ այն ունի նաև հակաօքսիդիչ և անմիջական նյարդապաշտպան ազդեցություն:

Դեղի օգտագործման հրահանգ