Բրևիպրոստ

(տրավոպրոստ)
աչքի կաթիլներ 0,004 %

Հակագլաուկոմային դեղամիջոց պրոստագլանդինների անալոգ: Ապահովում է ներակնային ճնշման ամենօրյա տատանումների արդյունավետ վերահսկողություն, բարելավում է աչքերի հեմոդինամիկան: Բնութագրվում է բարձր արդյունավետությամբ և անվտանգությամբ:

Դեղի օգտագործման հրահանգ