Պենտատրոպ

(ցիկլոպենտոլատ)
աչքի կաթիլներ 1 %

Միդրիատիկ միջոց:
Առաջացնում է միդրիազ ցիկլոպլեգիայի հետ: Օգտագործվում է մեծահասակների և երեխաների մոտ ախտորոշիչ և բուժական նպատակներով:

Դեղի օգտագործման հրահանգ