ՎիզիՊրես

(դորզոլամիդ)
աչքի կաթիլներ 2 %

Հակագլաուկոմային դեղամիջոց, ածխածնի անհիդրազի արգելակիչ:
Ունի հիպոտենզիվ ​​ազդեցություն, զգալիորեն բարելավում է աչքի հեմոդինամիկան և ցուցաբերում է արտահայտված հակաօքսիդիչ ակտիվություն:

Դեղի օգտագործման հրահանգ