Армения

Давид Марабян

медицинский представитель

медицинский представитель

медицинский представитель

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Международное сотрудничество и экспортная деятельность компании «ЛИКОР» началась в 1999 году.

Сегодня Компания имеет широкую географию экспорта и представляет более 70% своей продукции в страны Евразии, Центральной Азии и Ближнего Востока.

Компания «ЛИКВОР» сотрудничает с ведущими и крупными дистрибьюторами, клиниками и медицинскими ассоциациями вышеперечисленных стран, а многолетнее сотрудничество с ними свидетельствует о качестве продукции Компании и терапевтической эффективности.

«ЛИКВОР» является лидером по объёму экспорта лекарств из Армении, с долей более 40%.

Մարիամ Հովհաննիսյան

Ավարտել Է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը։

Մասնագիտությամբ բժիշկ-ռադիոլոգ։

Աշխատում է «Լիկվոր» ընկերությունում 2011 թից։

Էլինա Չիբուխչյան

Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի ֆարմացիայի ինստիտուտը: Մասնագիտությամբ դեղագետ: Ունի մագիստրոսի աստիճան:

Աշխատում է «Լիկվոր» ընկերությունում 2017 թ.-ից:

Мариам Ованнисян

Окончил Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци.

По профессии врач-рентгенолог.

В компании «Ликвор» работает с 2011 года.

Элина Чибухчян

Окончил фармацевтический институт ЕГУ. По профессии фармацевт. Имеет степень магистра.

Работает в компании «Ликвор» с 2017 года.