Արտադրություն

«ԼԻԿՎՈՐ» ընկերությունը տեղական և միջազգային շուկաներում որպես բարձրորակ դեղարտադրող ներկայանալու և որակյալ ու արդյունավետ արտադրանք ունենալու նպատակով դեռևս 1995-ին իր արտադրական հարթակները և գործընթացները վերակազմակերպում է WHO cGMP հանձնարարականներին համապատասխան:

Այնուհետև 2013-ին Կովկասի տարածաշրջանում առաջինն է արժանանում GMP EU հավաստագրին, այդպիսով դառնում ստերիլ դեղերի արտադրության ոլորտում տարածաշրջանում առաջատարը:

Այսօր «ԼԻԿՎՈՐ»-ը իր արտադրության ճիշտ կազմակերպման, բարձր արդյունավետությամբ արտդրանքի և գործունեության կարևոր սկզբունքների շնորհիվ արդեն արժանացել է միջազգային 3 GMP սերտիֆիկատի՝ առաջին ազգային, առաջին Եվրասիական և PIC/S: