Ալբուցիդ Լիկվո

(սուլֆացետամիդ)
ակնակաթիլներ 20 %

Հակամանրէային միջոց, լայն սպեկտրի սուլֆոնամիդ, մանրէականգ միջոց:
Օգտագործվում է սուլֆոնամիդների նկատմամբ զգայուն միկրոօրգանիզմների կողմից հարուցվող աչքի վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ:

Դեղի օգտագործման հրահանգ