Արտիկային-Լիկվո 4% էպինեֆրինով 1:100000

(արտիկային, էպինեֆրին)
ներարկման լուծույթ 4 %

Հզոր, անվտանգ և երկարատև ազդեցության անզգայացնող միջոց: Արդյունավետ է նաև բորբոքված հյուսվածքների մեջ ներարկելիս:
Օգտագործվում է ստոմատոլոգիայում պարզ և բարդ վիրահատությունների ժամանակ՝ ինֆիլտրացիոն և հաղորդչական անզգայացման նպատակով:

Դեղի օգտագործման հրահանգ