Բոնկուր

(զոլեդրոնաթթու)
կաթիլաներարկման լուծույթի խտանյութ 4 մգ/5 մլ

Վերջին սերնդի բիսֆոսֆոնատ: Օժտված է ոսկրային ռեզորբցիան ​​ճնշելու արտահայտված ազդեցությամբ, ունի հակաուռուցքային անմիջական ազդեցություն: Արդյունավետ է բոլոր տեսակի ոսկրային մետաստազների և հիպերկալցեմիայի դեպքում:

Դեղի օգտագործման հրահանգ