Բրևիպրոստպլյուս առանց կոնսերվանտի

(տրավոպրոստ + թիմոլոլ)
ակնակաթիլներ (0,04 մգ + 5 մգ)/մլ

Առանց կոնսերվանտի

5 մլ ծավալուն շշիկ

Համակցված հակագլաուկոմային դեղամիջոց, որը պարունակում է պրոստագլանդինի անալոգ և բետա-պաշարիչ։
Ցուցաբերում է առավել արտահայտված հակագերճնշումային ազդեցություն բոլոր ֆիքսված կոմբինացիաների մեջ՝ զուգորդված հակաօքսիդիչ ազդեցությամբ և աչքի հեմոդինամիկայի բարելավմամբ:

  • Չի պարունակում կոնսերվանտ․
    •  Չունի տոքսիկ ազդեցություն եղջերաթաղանթր վրա
    •  Չի առաջացնում աչքերի այրոց և գրգռում
    •  Չի հանգեցնում չոր աչքի համախտանիշի զարգացմանը
  •  Բնութագրվում է բարձր արդյունավետությամբ և անվտանգությամբ
  •  Արտադրվում է հատուկ նորարարական շշիկում, որն ապահովում է դեղի ստերիլությունը օգտագործման ողջ ժամանակահատվածում
  •  Փաթեթը բացելուց հետո դեղը կարելի է օգտագործել 3 ամիս

 

Դեղի օգտագործման հրահանգ