Ցիպրոֆլօքսացին

ակնակաթիլներ 0,3 %

Ազդեցության լայն սպեկտրով, II սերնդի ֆտորքինոլոն, որն օժտված է արտահայտված մանրէասպան ակտիվությամբ:
Օգտագործվում է ցիպրոֆլոքսացինի նկատմամբ զգայուն միկրոօրգանիզմների կողմից հարուցվող աչքի վարակների դեպքում:

Դեղի օգտագործման հրահանգ