Դիկլոֆենակ Օֆթալմիկ

(դիկլոֆենակ)
ակնակաթիլներ 0,1 %

Ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային միջոց` արտահայտված հակաբորբոքային և ցավազրկող ակտիվությամբ: Oգտագործվում է աչքի բորբոքումն ու ցավը թեթևացնելու և կանխելու նպատակով:

Դեղի օգտագործման հրահանգ