Էսֆոլեն

(էսենցիալ ֆոսֆոլիպիդներ)
ներերակային ներարկման լուծույթ

Լյարդապաշտպան միջոց: Պաշտպանում և վերականգնում է լյարդի բջիջները, կարգավորում է լյարդի դետոքսիկացիոն գործառույթը, կանխում է շարակցական հյուսվածքի ձևավորումը (ցիռոզ):

Դեղի օգտագործման հրահանգ