Ֆլօքսադեքս®

(ցիպրօֆլօքսացին, դեքսամետազոն)
աչքի/ականջի դեղակախույթ 0,3 %/0,1 %

Համակցված դեղամիջոց տեղային օգտագործման համար, որն արտահայտված հակաբակտերիալ ազդեցությունը համատեղում է հզոր հակաբորբոքային ազդեցության հետ։ Ցուցված է աչքի և ականջի բորբոքային հիվանդությունների բուժման համար:

Դեղի օգտագործման հրահանգ