Ֆլուկօպտ

(ֆլուկոնազոլ)
ակնակաթիլներ 0,3 %

Թիազոլների խմբի հակասնկային դեղամիջոց` սնկային կերատիտի, սկլերիտի, էնդոֆթալմիտի և աչքի այլ սնկային վարակների բուժման համար:

Դեղի օգտագործման հրահանգ