ՀեմոՍոլ

կաթիլաներարկման լուծույթ

Հավասարակշռված էլեկտրոլիտային և դետոքսիկացիոն լուծույթ՝ օգտագործման լայն ցուցումներով, ներառյալ ծանր հիվանդների մոտ ինֆուզիոն թերապիան, հիպովոլեմիայի շտկումը արյունահոսության, շոկի ժամանակ:

Դեղի օգտագործման հրահանգ