Լիդոկային-Լիկվո 1%

(լիդոկային)
ներարկման լուծույթ 1 %

Տեղային անզգայացնող միջոց, IB դասի հակաառիթմիկ:
Օգտագործվում է տեղային անզգայացման բոլոր տեսակների համար:
Որպես հակաառիթմիկ միջոց օգտագործվում է փորոքային առիթմիաների դեպքում:

Դեղի օգտագործման հրահանգ