Լիդոկային-Լիկվո 2%

(լիդոկային)
ներարկման լուծույթ 2 %

Տեղային անզգայացնող միջոց, IB դասի հակաառիթմիկ:
Օգտագործվում է տեղային անզգայացման բոլոր տեսակների համար:
Որպես հաակառիթմիկ միջոց օգտագործվում է փորոքային առիթմիաների դեպքում:

Դեղի օգտագործման հրահանգ