Լինեզոլիդ ներարկման

կաթիլաներարկման լուծույթ 600 մգ/300 մլ

Նոր դասի հակաբակտերիալ դեղամիջոց օքսազոլիդոնների շարքից, ունի արտահայտված ազդեցություն ռեզիստենտ գրամ-դրական միկրոֆլորայի վրա` ներառյալ վանկոմիցինի հանդեպ կայուն շտամները:
Գրամ-բացասական միկրոֆլորայի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է համատեղել լայն սպեկտրի հակաբիոտիկների հետ:

Դեղի օգտագործման հրահանգ