Մետրոնիդազոլ

կաթիլաներարկման լուծույթ 0,5 %

Հակապրոտոզոալ և հակամանրէային դեղամիջոց: Օգտագործվում է անաերոբ միկրոֆլորայի հետևանքով առաջացած տարբեր օրգանների և հյուսվածքների վարակների բուժման համար:

Դեղի օգտագործման հրահանգ