Մեքսիպամ

(էթիլմեթիլհիդրօքսիպիրիդին սուկցինատ)
ներերակային և միջմկանային ներարկման լուծույթ 100 մգ/2 մլ

Տարբեր ծագման իշեմիայի և հիպoքսիայի հետևանքով առաջացած սուր և քրոնիկ հիվանդությունների արդյունավետ բուժում և կանխարգելում:
Ունի դեղաբանական ազդեցության լայն սպեկտր՝ հակաօքսիդանտ, հակահիպօքսիկ, թաղանթապաշտպան, նոոտրոպ, անքսիոլիտիկ:

Դեղի օգտագործման հրահանգ