Մօքսիցին®

(մօքսիֆլօքսացին)
ակնակաթիլներ 0,5 %

IV սերնդի ֆտորքինոլոն, որն օժտված է աչքի վարակների հիմնական հարուցիչների դեմ բարձր հակամանրէային ակտիվությամբ: Օգտագործվում է էմպիրիկ թերապիայի համար: Բերում է արագ կլինիկական ապաքինման:

Դեղի օգտագործման հրահանգ