Բնական Արցունք Լիկվո

(դեքստրան 70, հիպոմելոզ)
ակնակաթիլներ

Արհեստական ​​արցունք: Oգտագործվում է եղջերաթաղանթը խոնավացնելու համար՝ տարբեր գործոններով պայմանավորված աչքերի չորության դեպքում:

Դեղի օգտագործման հրահանգ