Ֆելոֆրին

(ֆենիլէֆրին)
ակնակաթիլներ 10 %

Միդրիատիկ միջոց: Առաջացնում է բբի առավել արագ և արտահայտված լայնացում առանց ցիկլոպլեգիայի: Օգտագործվում է մեծահասակների մոտ ախտորոշիչ և բուժական նպատակներով։

Դեղի օգտագործման հրահանգ