Կալիումի Քլորիդ

կաթիլաներարկման լուծույթ 4 %

Օգտագործվում է հիպոկալեմիայի կանխարգելման և բուժման համար:

Դեղի օգտագործման հրահանգ