Ռինգեր ներարկման

կաթիլաներարկման լուծույթ

Ջրազրկման ժամանակ լրացնում է օրգանիզմում հեղուկի պակասը: Նպաստում է ջրաաղային հավասարակշռության վերականգնմանը, ունի դետոքսիկացնող ազդեցություն:

Դեղի օգտագործման հրահանգ