Սանտոլ

(նաֆազոլին)
ակնակաթիլներ 0,3 մգ/մլ

Ալֆա-ադրենոմիմետիկ: Ցուցաբերում է արագ, արտահայտված և երկարատև անոթասեղմիչ ազդեցություն: Օտագործվում է աչքի՝ արտաքին գործոններով պայմանավորված կարմրության և գրգռվածության դեպքում:

Դեղի օգտագործման հրահանգ