Նատրիումի Բիկարբոնատ 8.4%

կաթիլաներարկման լուծույթ 8,4 %

Հակաթթվային միջոց: Ցուցված է մետաբոլիկ ացիդոզով ուղեկցվող հիվանդությունների դեպքում:

Դեղի օգտագործման հրահանգ