Նատրիումի Քլորիդ 0.9%

կաթիլաներարկման լուծույթ 0,9 %

Իզոտոնիկ լուծույթ: Ջրազրկման ժամանակ լրացնում է օրգանիզմում հեղուկի պակասը, նպաստում է օսմոտիկ ճնշման վերականգնմանը, ունի դետոքսիկացնող ազդեցություն:

Դեղի օգտագործման հրահանգ