Տաուֆոն

(տաուրին)
ակնակաթիլներ 4 %

Մետաբոլիկ միջոց, ամինաթթու: Խթանում է եղջերաթաղանթի ռեպարատիվ և ռեգեներացիոն պրոցեսները աչքի դիստրոֆիկ և նյութափոխանակային հիվանդությունների դեպքում:

Դեղի օգտագործման հրահանգ