Տետրակային

ակնակաթիլներ 1 %

Տեղային անզգայացնող միջոց: Օգտագործվում է մակերեսային անզգայացման համար` ակնաբուժական պրակտիկայում կարճաժամկետ վիրահատությունների և միջամտություններ ժամանակ:

Դեղի օգտագործման հրահանգ