ՎիզիԴոլ

(կետորոլակ)
ակնակաթիլներ 0,5 %

Ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային միջոց: Ունի հզոր ցավազրկող ազդեցություն։ Ազդեցության ուժով գերազանցում է այս դասի այլ դեղամիջոցներին:

Դեղի օգտագործման հրահանգ