ՎիզիՊրես

(դորզոլամիդ)
ակնակաթիլներ 2 %

Հակագլաուկոմային դեղամիջոց, ածխածնի անհիդրազի արգելակիչ:
Ունի հիպոտենզիվ ազդեցություն, զգալիորեն բարելավում է աչքի հեմոդինամիկան և ցուցաբերում է արտահայտված հակաօքսիդիչ ակտիվություն:

Դեղի օգտագործման հրահանգ