ZETօպտիկ

(բրինզոլամիդ, թիմոլոլ)
ակնակաթիլներ 10 մգ/մլ + 5 մգ/մլ, դեղակախույթ

Համակցված հակագլաուկոմային դեղամիջոց, որը պարունակում է ածխածնի անհիդրազի արգելակիչ և բետա-պաշարիչ:
Ունի ընդգծված հիպոտենզիվ ​​ազդեցություն՝ զուգորդված աչքի հեմոդինամիկայի զգալի բարելավման, հակաօքսիդիչ ակտիվության և լավ տանելիության հետ:

Դեղի օգտագործման հրահանգ