«Լիկվոր» ՓԲԸ քարտուղարության հաղորդման համաձայն` 25.07.2019-ի դրությամբ ձեռնարկության բաժնետիրական կապիտալի համախմբման արդյունքում 100% բաժնետեր է դարձել հիմնադիր-տնօրեն Ս.Ռ. Մաթևոսյանը:

Այլ հոդվածներ