Արգինին-Լիկվո

(L-արգինին)
կաթիլաներարկման լուծույթի խտանյութ 21,07 %

L-արգինինը ազոտի օքսիդի դոնոր է, հզոր անոթալայնիչ: Ունի էնդոթելիոպաշտպան, դետոքսիկացնող, լյարդապաշտպան ազդեցություն, խթանում է աճի հորմոնի ներզատումը (իմունոմոդուլյացիա):

Դեղի օգտագործման հրահանգ